ผู้อำนวยการ


panjapolนายปัญจพล แสงคำไพ
ผอ.สพป.สมุทรสาคร

รองผู้อำนวยการ


thaisukนายไทยศักดิ์ วงศ์คำ
รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร

รองผู้อำนวยการ


pattaranunนางภัทรนันฐ์ ไหลงาม
รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร

กลุ่มภายใน

button1


button2


bt 3


bt 4


bt 5


bt 6


bt 7


bt 8


bt 9


bt 10

     

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
SKNEducation Thai England Myanmar

 

35628

3ita64

news1

 

digital
1 2 3
 4  5  6
 7  8  9

 10

 

   

กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
  นางสาวนิภาพร รุ่งโรจน์สาคร
ผู้อำนวยการกลุ่ม
  นางเพียงพนา หลักมั่น
นักจัดการงานทั่วไป
  นางอมรรัตน์ มินออน
นักจัดการงานทั่วไป
  นางสิริพร กิมทอง
นักจัดการงานทั่วไป
  นางสาววรรณนิศา แก้วนุ้ย
เจ้าพนักงานธุรการ
  นายสมชาย นุตรักษ์
นักประชาสัมพันธ์
  นายชาติชาย โพธิ์สวัสดิ์
พนักงานขับรถ
  นายพิศาล รุ่งโรจน์
พนักงานขับรถ
  นายรชต เนียมผล
พนักงานขับรถ
  นายพุทธิโชติ โพธิ์สวัสดิ์
สารบัญสำนักงาน
  นายอดิศักดิ์ ม่วงไทย
ช่างไม้ชั้น 4
  นายบรรเทิง ทองใบอ่อน
ช่างไม้ชั้น 4 
  นางสาวธิดา ตาทิพย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
  นางสาวพัชรี กลิ่นสุวรรณ
แม่บ้าน

news2

แผนปฏิบัติการ 64

plan 64

แผนพัฒนาการศึกษา

AA

กรรมการ ก.ต.ป.น.

KTPN

ตราสัญลักษณ์

Logo skn1

โมเดล

Model skn1

ระบบสำนักงาน

amsssmartemoney

รับเรื่อง

link1link2link3fskn

ประเมินความพึงพอใจ

nozei

ผลงานครูสมุทรสาคร

eduBSRU

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

transupright

sc1

เรียน online

online


สถิติการเข้าชม

2805581
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
4202
10386
31042
2723518
212505
175149
2805581

มี 188 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์