ผู้อำนวยการ


panjapolนายปัญจพล แสงคำไพ
ผอ.สพป.สมุทรสาคร

รองผู้อำนวยการ


pattaranunนางภัทรนันฐ์ ไหลงาม
รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร

รองผู้อำนวยการ


thaisukนายไทยศักดิ์ วงศ์คำ
รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร

กลุ่มภายใน

button1


button2


bt 3


bt 4


bt 5


bt 6


bt 7


bt 8


bt 9


bt 10


     

 

digital
1 2 3
 4  5  6
 7  8  9

 10

 

   

การติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2/3 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 034-412050  , 034-426094  โทรสาร 034-427130
e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.สมุทรสาคร และเบอร์ภายใน
Tel  034-411417 , 034-411486 , 034-426094 , 034-412050
 Fax  034-427130
กลุ่มอำนวยการ  101-105
 กลุ่มบริหารงานการเงิน  106-110
 กลุ่มบริหารงานบุคคล  111-116
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  117-120
 หน่วยตรวจสอบภายใน  121
 หน้าห้อง ผอ.สพป.สมุทรสาคร  201
 รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร  202
 รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร  203
 ผอ.สพป.สมุทรสาคร  299
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  206-208
 กลุ่มนโยบายและแผน  209-212
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  302-306

แผนพัฒนาการศึกษา

AA

แผนปฏิบัติการ 64

plan 64

ตราสัญลักษณ์

Logo skn1

โมเดล

Model skn1

สพป.สมุทรสาคร

IMG 7804IMG 7774IMG 7798IMG 7807IMG 7811